Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 103. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (ΘΣΦ Ι)

Πρόγραμμα Διαλέξεων

 

-->

Ημερομηνία

Ομιλητής

Τίτλος

Ερωτήσεις

3 Οκτωβρίου

Σ. Τραχανάς

"Η αρχή της αβεβαιότητας"

10 Οκτωβρίου

Η. Κυρίτσης

"Βαρύτητα για Αρχάριους"

"Κοσμολογία για Αρχάριους"

Ερωτήσεις

17 Οκτωβρίου

Ε. Οικονόμου

"Ο Κόσμος του 21ου αιώνα και ο Φυσικός Κόσμος"

Ερωτήσεις

24 Οκτωβρίου

Ν. Κυλάφης

"Εκροή ύλης από Μαύρες Τρύπες"

Ερωτήσεις

31 Οκτωβρίου

Ε. Οικονόμου

"Υπεραγωγιμότητα"

Ερωτήσεις

7 Νοεμβρίου

Β. Παυλίδου

"Κοσμική Ακτινοβολία υπερ-υψηλών ενεργειών"

Ερωτήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Νοεμβρίου

Ε. Ηλιόπουλος

"Ημιαγωγοί"

Ερωτήσεις

21 Νοεμβρίου

Θ. Τομαράς

"ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ: Η επιβεβαίωση 100 χρόνια μετά..."

Ερωτήσεις

28 Νοεμβρίου

Κ. Μακρής

"Φωτονική: Η Φυσική του φωτός (Α' Μέρος)"

"Φωτονική: Η Φυσική του φωτός (Β' Μέρος)"

Ερωτήσεις

5 Δεκεμβρίου

Γ. Τσιρώνης

"Κβαντική Τεχνολογία και μηχανική"

Ερωτήσεις

12 Δεκεμβρίου

Α. Ζεζας

Θέματα Παρουσιάσεων - Οδηγίες

Ερωτήσεις

19 Δεκεμβρίου

Εξετάσεις