Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 103. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (ΘΣΦ Ι)

Επικοινωνία

Ηλιόπουλος Λευτέρης
Τηλέφωνο: +30-2810-394143
Γραφείο: 2.Γ10 [Ώρες γραφείου: Τρίτη 5:30 μμ – 8:00 μμ]
email: azezas@physics.uoc.gr