Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 103. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (ΘΣΦ Ι)

Ανακοινώσεις

Οι παρουσιάσεις στα πλαίσια του μαθήματος Θέματα Σύγχρονης Φυσικής θα γίνουν στις 7 Φεβρουαρίου, και ώρα 5μ.μ., σε ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί. Υπενθυμίζεται ότι μπορούν να κάνουν παρουσίαση μόνο όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο.

Θέματα Παρουσιάσεων

Η επιλογή Θεμάτων Παρουσιάσης είναι διαθέσιμη σε αυτό το σύνδεσμο.