Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 103. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (ΘΣΦ Ι)

Περιγραφή

Το μάθημα Φ103:“Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι” είναι μάθημα επιλογής που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δικαίωμα για δήλωση του μαθήματος έχουν μόνο οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

Σκοπός του μαθήματος είναι: (α) ενημέρωση-γνωριμία των φοιτητών με πεδία (τομείς) της Σύγχρονης Φυσικής, (β) η “όσο το δυνατόν” γνωριμία τους με ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και (γ) ο προσανατολισμός τους σχετικά με κατευθύνσεις στην Φυσική που μπορούν να ασχοληθούν μελλοντικά.

Το μάθημα αποτελείται από εβδομαδιαίες διώρες διαλέξεις που δίνονται από διδάσκοντες του τμήματος, κάθε Τρίτη, ώρα 3:00 - 5:00 μμ, στο Αμφιθέατρο Α του κτιρίου Φυσικής.

Η αξιολόγιση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις αλλά και προφορικές παρουσιάσεις θεμάτων Σύγχρονης Φυσικής, βασισμένες σε αξιόπιστα εκλαϊκευτικά άρθρα, μικρής διάρκειας, από τους φοιτητές.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων καθώς και τα αρχεία των παρουσιάσεων, και σχετικές ενδιαφέρουσες διευθύνσεις ιστοσελίδων όπως και τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

Σεπτέμβριος 2019
Κωνσταντίνος Τάσσης

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο.

Η επιλογή Θεμάτων Παρουσιάσης είναι διαθέσιμη σε αυτό το σύνδεσμο.

Υπενθυμίζεται ότι μπορούν να κάνουν παρουσίαση μόνο όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, ώρα 5 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού.